خودسوزی سالن سینمای هتل تاریخی رامسر !

خودسوزی سالن سینمای هتل تاریخی رامسر | وضعیت اسفبار سینمای ایران در این دو دهه اخیر، دل هر علاقه مندی را به درد آورده و می‌آورد، جنبنده و غیر جنبنده نیز ندارد.
سالن‌های سینما را هم باید موجوداتی زنده دانست که تا رمق داشتند به ماندگاری سینمای ایران کمک کردند.سال‌ها مقاوت و مداومت کردند و از هر کس و ناکسی هر چیزی را دیدند و شنیدند و دم برنیاوردند.با بی تدبیری و ندانم کاری بی مسوولان و تمامیت خواهان سینمای ایران،یکی یکی تعطیل شده و در لیست ویرانه‌ها به ثبت رسیدند!بعضی از آنها نیز شانس آورده و تبدیل به انبار کالا و علوفه شدند!
وقتی سالن‌های سینما را از نمایش فیلم‌های خارجی محروم کردند، آن زمان بود که اولین گلوله از تانک تعطیلی بر پیکر آنها فرود آمد و از نفس شان انداخت.سالن‌هایی که هنوز برپا هستند از خود خجالت می‌کشند که روی پرده شان چنین فیلم‌های ضعیف و سخیفی را نمایش می‌دهند.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

.سینماهای تازه ساز که قدمت و ریشه ندارند،اصلا شرمنده نشده و نمی‌شوند،زیرا اصالتی ندارند که بابتش نگران شده و نسبت به آن تعصب داشته باشند!معنی اصالت و تعصب را سینماهای لاله زار می‌دانستند که از شرم فرو ریختند و دم برنیاوردند.
وضعیت سینماهای شهرستان که اسفبار تر است.اکثر سینماهای خاطره انگیز آنها نیز تعطیل شده و زیر گرد و غبار فراموشی از یادها رفتند.
سالن سینمای هتل تاریخی رامسر که دیگر طاقتش طاق شده بود و شرمندگی اش از وضعیت امروز سینمای ایران لبریز، تاب نیاورده و خودسوزی کرد، پیش از آنکه بسوزانندش!

مرحبا به غیرت تو، ای سینمای با اصالت که بیش از این نتوانستی توهین و تحقیر را نسبت به خود و دیگر سینماهای با اصالت و خاطره انگیز تاب بیاوری.خوش به حالت که آسوده شدی و دیگر اخبار بد سینمای ایران به گوشت و بوی مشمئز کننده فیلم‌های ضعیف و سخیف به مشامت نمی‌رسد!

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.