حمایت از آقازاده ها و آقا زاییده ها و دوران ماهواره سواری تلویزیون!

یکی ازبازیگران تاتر و سیما و سینما که مزه و لمس زندگی اشرافی و آقازاده ای و چپاول مال مردم را درسریال میوه ممنوعه به نقش یک آقازاده تجربه کرده است، درشویی چرب و نرم به حمایت ازآقازاده ها و آقازاییده ها؛ پدیده سال های اخیراقتصاد و سیاست بیمار کشور، پرداخته است. آیا باید ازسخنان او و دیگر هنرفروشهایی چون او که این روزها صندلی ها وراهروهای سینما وصدا و سیما را اشغال کرده اند، تعجب کرد.

واقعیت تلخ اینکه

دیگر درایران، بروزهیچ اتفاقی تعجب برانگیزنیست و دراین خصوص هم باید گفت، این راه و رسم کاسبی اخلاق و معرفت و فرهنگ و هنر و دین و انسانیت با باندهای تروریستی- فاشیستی اقتصاد و همنشینی با مافیای فرهنگی و مالی است و درسوداگری، اصل، ثروت و سرقت و نامردمی است!

کپی کاری صدا و سیما

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

باسلطه اسپانسرها و سلیقه ماهواره پسند آن ها برحوزه های مالی، اداری و سیاست گذاری صدا و سیمای انحصاری و اسپانسری، کپی سازی ازروی برنامه ها، فیلم ها و سریال ها وشوهای خارجی و ماهواره ای درسیما رواج چشمگیر! یافته و دیگر، هنرمندان نام آور سینما و تلویزیون کشور و آثارفاخر و جذاب درحساب و کتاب های متولیان آن، نقش و جایگاه ندارند.

مسابقه استعداد یابی عصر جدید

سیل تولیدات دست چندم و ضد فرهنگ ایرانی ماهواره ای و سریالهای ضعیف و برنامه های تقلیدی کیلویی و تعطیل برنامه های ایرانی پرمخاطبی مانند کلاه قرمزی و نود و…در همین راستا اجرایی شده است.

به نامدیران اسپانسر زده سیما توصیه می شود، ازآنجا که تولید حتا درجه هشتم برنامه های ماهواره ای توسط کپی کاران ناشی داخلی، هزینه های چندین میلیاردی دارد، آن ها به طورمستقیم با تولیدکنندگان برنامه های ماهواره ای وارد مذاکره و عقد قرارداد شوند تا با هزینه بسیار کمترآنتن شبکه های رنگارنگ و بدون خاصیت تلویزیون را پرکنند.

اکنون که سیمایی ها به یمن پول اسپانسرها ازهمیشه پولدارترهستند و نظر، سلیقه، نیاز و فرهنگ مخاطب هم نزد آنها بدون اهمیت و ارزش است، بدنیست با دوستان ماهواره ای خود به حساب پول مردم ایران ، برسر یک سفره بنشینند!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده − 5 =