حامیان مفسدان اقتصادی ، آفت حرفه شریف خبرنگاری !

حامیان مفسدان اقتصادی ، آفت حرفه شریف خبرنگاری| سیدرضا اورنگ | با کمال تاسف و شرمندگی بسیار، نام چند منتقد و خبرنگار نیز زیر نامه ارسالی به رییس قوه قضاییه برای رهایی یک چهره مشهور به اتهام فساد اقتصادی از زندان نیز دیده می شود که ای کاش زمین و زمان با هم دست به یکی می کردند و نمی گذاشتند دیده شود. چون به جای آنان ما داریم مدام عرق شرم را از جبین خویش پاک می کنیم.

نمی شود منکر شد که برخی برای تصاحب مال و به دست آوردن نام برای کسب مال بیشتر وارد حرفه خبرنگاری و نقد شده اند. متأسفانه از دهه ۷۰ این اتفاق به خاطر سیاست درهای باز در مطبوعات افتاد و به هرکسی اجازه دادند تا وارد این عرصه شریف و سخت شود.

همیشه گفته و نوشته ایم ایراد ندارد منتقد یا خبرنگاری بابت تلاش و زحمت خود کسب درآمد داشته باشد، اما کسب حلال، تا وجدان شان نیز آسوده باشد. منتقدان و روزنامه نگاران محترمی را شناخته و می شناسیم که با چاپ نقدها و نوشته های خود بابت این زحمت،حق الزحمه می گیرند، این حق شان است و باید بگیرند.کارشان نوشتن است، غیر از این کار دیگری را دوست ندارند و بلد نیستند.

حرمت قلم و مفسدان اقتصادی

اما متأسفانه گروه معدودی هم هستند که نه برای قلم احترام قائل هستند،نه حرمت این حرفه شریف را نگه می دارند و نه حتی به مردم ارادت دارند،خودشان و قلم آلوده خویش را به هر کس و ناکسی می فروشند و از هر سمتی که باد بوزد پرچم سرسپردگی را در آن مسیر به اهتزاز در آورده و می آورند. برای شان مهم نیست درباره چه کسی یا چیزی می خواهند بنویسند، مهم برای شان اندازه جیره و قیمت مزدوری است.
این عده که نام تعدادی از آنان زیراین نامه ننگین نیز دیده می شود، کسانی هستند که خود را از جبهه چپ می دانند، اما زیر پرچم راست سینه می زنند! هر جشنواره دولتی که برپا می شود حضور داشته و منتفع می شوند،در هر برنامه تلویزیونی و رادیویی نیز دیده شده و در مراسم دولتی و غیر دولتی نیز همیشه حاضر و ناظر هستند!

جای تأسف فراوان دارد که وزارت ارشاد،سازمان سینمایی و تلویزیون بیشتر از این افراد استفاده کرده و می کنند،البته معلوم است چرا!

برخی از آنان در روزنامه های دولتی نیز پست مهمی دارند!وقتی برخی از روزنامه های دولتی ،خبرگزاری ها و دیگر رسانه ها از فاسدان اقتصادی دفاع می کنند و در حمایت از آنان برای شان نامه صادر کرده و گریبان چاک می کنند،چگونه می شود با جانیان و فاسدان اقتصادی مبارزه کرد؟
تنها دیواری که مردم می توانند به آن تکیه کرده و تنها جایی که مفسدان اقتصادی و غیراقتصادی از آنجا وحشت دارند رسانه ها هستند.برای همین فاسدان بخشی از پول های کثیف خود را خرج بعضی از رسانه ها و خبرنگاران و منتقدان کردند و می کنند تا در پوشش حمایت آنها همچنان به فساد خویش ادامه دهند!

منتقدان شریف و مستقل

قلم فروشان و مفسدان بدانند که جمع زیادی از خبرنگاران، روزنامه نگاران و منقدان شریف و مستقل هنوز هستند و قلم می زنند تا آنان و حمایت کنندگان شان را رسوا کنند، همان گونه که انجام دادند و می دهند.
این تعداد معدود که به حمایت از یکی از مفسدان اقتصادی پرداختند و می پردازند، بدانند که دیگر دست شان رو شده و برای مفسدان نیز مهره سوخته به حساب می آیند.خبرنگاران،روزنامه نگاران و منتقدان مستقل،باهوش و شریف از مدت ها پیش آنها را می شناختند،اما منتظر ماندند تا با دست خودشان تشت رسوایی را از بام بیندازند که انداختند!این عده معدود اگر کمی هوش و فراست داشتند با امضا کردن این نامه ننگین، دست به انتحار نمی زدند!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − دوازده =