قطارکجرو جشن پاره جهانی فیلم فجر به سمت سقوط می‌رود| یادداشتی از جبار آذین

میرکریمی، قطار کجرو جشن پاره جهانی فیلم فجر رابه سمت سقوط می‌برد!

جبار آذین

درحالی که تبعات و عوارض هجمه‌هاو انتقاد‌ها و اعتراض‌ها به برگزاری و گزینش‌های جهت دار هیأت‌های به اصطلاح انتخاب و داوری دورهمی‌فرمایشی و سفارشی منتسب به جشنواره بین المللی فیلم فجر سابق، همچنان ادامه دارد، مدیران ومتولیان اشتباهی وناتوان سازمان موسوم به سینمایی و منافع داران وسودبران آن، در ادامه ناکجا آبادی که درپیش گرفته اند،نقد ناپذیرانه وبی اعتنا به واکنش‌های منفی و گسترده اهالی سینما ورسانه به عملکردهای مغایربا اهداف ملی و دستاوردهای فرهنگی و سینمایی آن‌ها،جاهلانه،لجبازانه و مصرانه، درتدارک برگزاری پاره دیگر این دورهمی‌اشرافی و بودجه برباده ، باعنوان کاذب جشن پاره(جشنواره) جهانی فیلم فجر هستند.

دراین دوره هم رضا میرکریمی، سینماگری که درکارنامه سینمایی اش، یکی دو فیلم خوب دارد، ولی به جای ادامه فیلمسازی و ارتقای سطح فیلمسازی خود،ترجیح داده، درعوض ساخت پرزحمت فیلم،پای سفره‌های سینمایی و به ویژه نوع خارجی پسند آن که به خرج بیت المال پهن است، بنشیند و به سهم خود در کنار نامدیران سینما به تخریب سینمای کشور،حیف ومیل پول مردم و خوشمزگی برای دوستان خارجی اش بپردازد،دبیری این دورهمی‌رابه عهده دارد.

رضا میرکریمی
رضا میرکریمی

او که پیشتر به دلیل گرایش‌های سیاسی و جناحی و دامن زدن به چالش‌ها و کشمکش‌های صنوف سینمایی و آشفتگی‌های خانه سینما،از جامعه سینمایی کشور نمره منفی گرفته است و همچنین با دبیری دوره قبل، جشن پاره جهانی فیلم فجر راصرفاً در حد یک بزم نمایشی برپاکرد، نشان داده که در عرصه سینما و جشنواره، مدیر و دبیری توانا، کارآمد و مدبر نیست و اگرامروز دبیرجشن پاره ای شده که چنانچه به راستی ازویژگی‌ها و استانداردهای یک جشنواره بین المللی سینمایی برخورداربود، شاید قابل تأمل می‌شد، به دلیل توانایی‌ها و قابلیت‌ها، امتیازها و شایستگی‌های لازم یک دبیرکار بلد جشنواره نیست که علت آن،  همسفره بودن با کسانی است که در قالب نامدیران سینمایی ،برای مردم،سینما و فرهنگ و ارزش‌های جامعه، ارزش قائل نیستند.

درواقع انتخاب او برای دبیری دورهمی‌جهانی فیلم فجر، بر مبنا و معیارفرهنگی و سینمایی و مدیریتی نبوده که صاحب منصبی او، حاصل نگاه و انتخاب غلط و سیاسی آقایان است.

کاش رضا میرکریمی، همچنان فیلمساز ومحترم باقی می‌ماند و آبرومندانه فیلم می‌ساخت و در هدردادن بیت المال و تخریب سینمای ایران سهیم نمی‌شد. درهرحال ساختارقطار مستعمل این جشن پاره و کجراهه آن، ازاساس مشکل دارد و با راهبری میرکریمی‌یا غیراو، تنهامی‌تواندسینما را خاکسترنشین کرده و به سوی دره سقوط کشاند!

ممکن است شما دوست داشته باشید
2 نظرات
  1. محمد می گوید

    مجموعه ای از صفات رو به یه اسم نسبت دادین که تا وقتی تحلیل، نقد و دلیل پشتش نباشه میشه اون اسم رو برداشت جاش هر اسم دیگه ای گذاشت.

  2. علی می گوید

    نوشته آکنده از غرض و تخریب و مشکلات شخصی و … است. نویسنده از شدت مشکلات ذهنی نمی دونسته چه جوری خودش با نوشتن این یادداشت خالی کنه. به نظر می رسه نویسنده از یا دستور گرفته از جناحی است که منافعش در دولت فعلی تامین نمیشه. حداقل نوشتن یک یادداشت استاندارد دادن پیشنهاد و ارائه راهکار است که نویسنده به قدری درگیر نفرت پراکنی بوده که اون رو فراموش کرده.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.