جای خالی یلدا و دیگر آیین های ملی ایران در سینما!

جای خالی یلدا و دیگر آیین های ملی ایران در سینما!

جبارآذین

به راستی چرا جای نمایش،پاسداری واشاعه بسیاری از آیین های ملی و مردمی ایرانی در آثارهنری و فرهنگی و سینمایی ما خالی است؟! آیااین آیین ها و مراسم، کهنه وبیهوده و خرافی ومغایربا سایر آیین های ملی و دینی و مذهبی اند یا مدیران و هنرمندان ما در این زمینه غیرفعال یاکم کاراند.

مشکل کجاست؟!

بعضی،منع های قانونی وعرفی وشرعی را عامل این نقص ذکرمی کنند وعده ای، مخالفت های شفاهی برخی دیگر را مانع قلمداد می نمایند. واقعیت اینکه، در هیچ جای قانون اساسی و در هیچ یک از سخنان شخصیت ها چیزی نیامده و گفته نشده است که دلیل بی توجهی و مغایرت با فرهنگ و آیین های مردمی که قرن ها است مکتوب و شفاهی و سینه به سینه و نسل به نسل منتقل و اجرا می شود، تلقی گردد. لذا مشکل درجای دیگراست؛ دربی توجهی وکم کاری مسوولان وهنرمندان.

شب یلدا

بی توجهی به آئین ها در سینما بیشتر است

گرچه این معضل درادبیات داستانی هم به چشم می خورد، ولی به پررنگی هنرهایی چون تأتر و سینما نیست. تلویزیون در این زمینه فعال تر از سینما است و در مناسبت ها به عنوان نمونه آیین ملی زیبا و مردمی شب یلدا، ویژه برنامه تولید می کند و یا فیلم ها و سریال هایی پخش می کند که دارای مضمون شب یلدایی اند. گرچه این مضامین در آثار تلویزیونی در حاشیه یک برنامه و قصه فیلم و سریال قرار دارند، ولی دست کم از مراسم شب یلدا یاد می شود، اما درسینمای امروز ایران به علت نداشتن مؤلفه های ملی و فرهنگی و احترام به ادبیات و زندگی و رسوم قومی وملی و در واقع نداشتن سینمای ملی، چنین رویدادی شکل نمی یابد. اگر هم یکی دو فیلم باتوجه به این آیین ها ساخته شده، در جهت نکوهش و تخریب آن ها به عنوان رسوم عقب مانده و خرافی بوده است.

شب یلدا در سینمای قبل و بعد از انقلاب

درسینمای قبل ار انقلاب، گرچه ناقص و ناکامل،ولی چندین فیلم بانام ومضامین شب یلدایی ساخته شده است وبرخلاف یکی دو فیلم سینمایی پس از انقلاب که شب یلدا یا نوروز و..بسترناچسب رویدادهای آن ویا تصویرگرغم واندوه تنهایی کاراکترها درچنین ایامی بوده است،مراسم واجرای مردمی و سنتی آن درکوچه وخیابان ومحافل اجتماعی تصویرشده است.ازهمین رو جای نمایش آیین های ملی ومردمی در بطن قصه هادرآثار سینمایی امروزایران خالی است وجورآن را چندفیلم مستند و سینماگرمستقل متحمل شده اند.

نبود سینمای ملی وبی توجهی به سینماگران ملی و فرهنگ ملی وکم کاری هنرمندان وبی علاقگی برخی مسؤلان به تاریخ و فرهنگ غنی ایران وروزمرگی های متولیان سینما، عاملان اصلی غیبت آداب ورسوم ملی ایرانیان در سینما است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 4 =