تکمله ای بر سریال هیئت مدیره؛ یک تحلیل اجتماعی «این همه خانه، این همه قصه»

سید تقی کمالی مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارتباطات و رسانه Kamalionline@gmail.com

پخش سریال هیات مدیره این هفته به پایان رسید. یادداشتی که می‌خوانید به قلم دکتر سید تقی کمالی نگاهی از منظر جامعه شناسی ارتباطات به این سریال داشته است.

جامعه به نشاط اجتماعی، اعتماد عمومی‌و امید به آینده احتیاج دارد. تولید آثار تلویزیونی به عنوان یک رسانه فراگیر این قابلیت را دارد تا بتواند این مهم را محقق کند. از همین رو است که در عصر اطلاعات به قدرت ارتباطات و تاثیرگذاری و نفوذ رسانه‌ها تأکید می‌شود.

خلق فرهنگ شهر نشینی

سریال هیئت مدیره با ایجاد ارتباط با مخاطب تلاش داشت عناصر ارتباطی چون تاثیرگذاری و همدلی را برای خلق فرهنگ شهرنشینی ، زندگی آپارتمانی و همکاری‌های جمعی به کار بگیرید و به بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی در فضای زیستی جدید کمک کند.
این سریال بک آپارتمان را به عنوان نمونه ای از انبوه خانه‌های مستقر در این شهر نماد قرار داد تا با بهره گیری از شخصیت‌های داستانی و روایت‌های آشنا مخاطب را با زندگی هر روزه همراه کرده و آداب و عادات روزانه را به امری سازنده برای حرکت و تکاپوی یک اجتماع (Community) مبدل کند که به واسطه آن می‌توان از زندگی در جمع لذت برد و حس خوب را برای خود و دیگران پدید آورد.

غلبه نظم و آداب اجتماعی بر بی نظمی‌و شلختگی

هیئت مدیره با بازنمایی یک نظم و ترتیب جمعی، آداب اجتماعی مصلحانه را بر شلختگی و درهم ریختگی غالب می‌سازد و از دل روابط و مناسبات حاصل از آن با همه ویژگی‌های انسانی و در سایه فراز و فرودها نظم و سیاقی دلپسند را بازآفرینی می‌کند. انسانی که در فضای ماشینی، سخت و دود گرفته راهی برای تداوم حیات می‌جوید، حیاتی که در گرو ارتباط با دیگران است و بدون دیگری معنا نمی‌یابد. با تماشای این سریال نفسهای تازه شهروندی در ریه شهر دمیده می‌شود. هر چند چنین سریال‌هایی نیاز به غنای محتوایی بیشتر، روایت‌های گیراتر و تکنیک‌های هنری افزونتر دارند اما طراحی، ساخت و پخش هیئت مدیره امید به تداوم این راه برای سیاستگذاری و برنامه سازی مبتنی بر مضمون‌های انسانی – اجتماعی را پر فروغتر کرد.
امروزه خطر گسیختگی در کمین اجتماعات درون جوامع است و رسالت رسانه این است که با سیاستگذاری و برنامه ریزی سنجیده، به هنگام و اثربخش از کیان جامعه صیانت کرده و پاسداشت و ارتقای سرمایه‌های اجتماعی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد.
برای تحلیل سریال هیئت مدیره باید نگاه به خانه به عنوان یک سازه مکانی صرف را دگرگون کرد. خانه به عنوان یک زیست بوم، ساحت زندگی، رشد و بالندگی است. فضای انسانی بدین ساحت پویایی و نشاط می‌بخشد. اختلال در جریان زندگی به واسطه مخدوش شدن فضای انسانی و روابط اجتماعی، روند رشد و تعالی را با مشکل مواجه می‌کند. از این رو از جنبه‌های مختلف معرفتی می‌توان به خانه و خانواده نگریست.

هیئت مدیره
هیئت مدیره

اهمیت نقش آفرینی در نهاد خانواده در هیئت مدیره

یکی از نکات برجسته در هر نهاد اجتماعی (Social Institution) از جمله خانواده و اجتماعات انسانی متشکل، مفهوم نقش آفرینی است. ایفای نقش افراد عضو یک گروه یا تیم که در پیشبرد رسالت آن نهاد یا اجتماع تاثیرگذار است. نقش رهبری و هدایت، همکاری و مشارکت با تعاون و همیاری میسر می‌شود. نقش پذیری و مسئولیت شناسی در گروه‌های اجتماعی مؤید خودساختگی و والایش فردی است که از بهر آن اجتماعی به موفقیت و کامیابی نائل می‌شود. این نکته در بطن فیلمنامه این اثر به خوبی قابل درک است و مبنای ارزنده ای است که بر پایه اعتماد عمومی‌نیروی محرکه همکاری و تشریک مساعی می‌شود. از جمله اهمیت قائل شدن به جایگاه زنان در خانواده و مشارکت آنان در راهبری امور اجتماعی و نقش فعال، مدبرانه و حمایت گر مردان در استحکام بنیان‌های زندگی، همیاری گروه دوستان و جایگاه بدیع و ارزنده همسایه که در فرهنگ دینی و ملی ما مورد توجه و تاکید است.

آموزش و سرگرمی‌توأمان دریک سریال

اشاره به آموزه‌های زندگی ساز برای توسعه فردی و اجتماعی در خلال دیالوگ‌ها بر جنبه آموزشی – سرگرمی‌(Edutainment) دلالت دارد که مهارت‌های زندگی را به نحو غیرمستقیم تعلیم می‌دهد و جای آن در برنامه سازی‌ها اغلب خالی است. این چنین ویژگی‌های فنی و هنری در کنار نشانه‌ها و نمادهای هدایت کننده مانند ارزش قائل شدن به کتاب، نوشتن و خواندن از ارزش‌های معنابخش این سریال حکایت می‌کند.
انسان‌ها با همه ویژگی‌هایی که دارند در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و اصل همزیستی مسالمت آمیز، روا داری، تساهل و تسامح، پذیرش، مقبولیت و همراهی در سرتاسر سریال جلوه گری می‌کند و امروزه در کشاکش زندگی شهری بدان بسیار احتیاج داریم و تولید آثار محتوایی مشوق سبک زندگی سالم به عنوان پیشران تربیت و پرورش نسلی توانمند عمل کرده و بذر امید در دل مردم می‌کارد و چه چیز والاتر از این برای رسانه؟ رسانه ای که امید و آگاهی را فرا راه خود می‌داند و جامعه ای که بیش از همیشه به امید و اعتماد نیاز دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.