تطهیر یک سیستم آقازاده پرور؟!

به قلم امین پاکزاد

بیننده سریال آقازاده این پیش فرض را پذیرفته است که در یک سیستم آقازاده پرور زندگی می کند. سیستمی که در آن فرقی نمی کند خودت چه جایگاهی داشته باشی مهم این است که پدرت چه جایگاهی دارد. اگر پدرت مسئولی مقید و مذهبی بوده، می شوی آقازاده خوب که هم بهترین شغل را داری هم خانه و همسر.

اگر حامد یعنی آقازاده خوب، پدرش حاج رضاتهرانی مسئولیتی نداشت باز هم می توانست به آن جایگاه شغلی برسد؟ به احتمال زیاد حاج آقا سفارش گل پسر مومن اش راکرده و اگر پدرت مسئولی بی بند و بار بوده، می شوی آقازاده بدی که باز هم از رانت و شغل خوب بی نصیب نیستی مثل نیما.

سریال آقازاده دو روی یک سکه

یک روی سریال آقازاده رویارویی دو آقازاده است و روی دیگر عادی نشان دادن یک سیستم آقازاده پرور است که به بیننده خود می گوید از آقازاده خوب مذهبی محاسن دار حمایت کن و از آقازاده بی بند و بار لامذهب متنفر باش. بدون این که ازخودتت بپرسی.

آقازاده خوب داستان اگر پدرش مسئول نبود می توانست این جایگاه را داشته باشد؟ یا اصلاً معترض بشوی به این سیستم آقازاده پرور؟

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید
سریالی در راستای حمایت از آقازاده ها

حامد عنقا علاقه خاصی به تصویرکشیدن زیست آقازاده مذهبی دارد. چنانچه در سریال قبلی خود ( پدر) ما شاهد یک پدر سرمایه دار مذهبی بودیم که پسرش هم به عنوان یک آقازاده معرفی می شد.

درسریال پدر یک آقازاده (حامد) بازاری و سنتی وجود داشت که از مناسبات قدرت به دور و به مناسبات سرمایه سالارانه نزدیک بود درست برعکس آقازاده(حامد) سریال آقازاده که به مناسبات قدرت نزدیک تر است.

بازی ها در سریال آقازاده به شدت دم دستی است مخصوصاً بازی سینا مهراد که دقیقاً تکرار نقش حامد سریال پدر است از میان بازیگران امین حیایی توانسته به خوبی ازپس نقشش بر آید.

سریال در قسمت اول شروع خوبی دارد که مخاطب را درگیر می کند اما در قسمت های میانه ریتم سریال می افتد و مخاطب با خود فکر می کند اگر آقازاده یک مینی سریال بود موفق تر می بود.

آقازاده به دلیل حمایت های سازمان اوج راحت تر می تواند از خطوط قرمز سیاسی و سینمایی عبورکند و در آخر، پایان سریال هر چه باشد قطعاً مذمت پدیده آقازادگی نخواهد بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − 7 =