بی‌هنری ، بهترین هنر است!

بی‌هنری ، بهترین هنر است! | سیدرضا اورنگ |سرزمین هنر

 

مردی را آوردند و بر مسند یکی از مراکز وابسته به هنر نشاندند.

مرد گفت: من از هنر هیچ نمی‌دانم!

گفتند: بی‌هنری، بهترین هنر است!

گفت: ریاست بر مرکزی که هیچ آگاهی از چند و چون آن ندارم، عاقبت خوشی نخواهد داشت.

گفتند: تمام بلاهایی که بر سر هنر آمده، توسط به اصطلاح هنرمندان بوده؛ کدام بی‌هنری را سراغ داری که به ساحت هنر بی‌ادبی کرده و به آن آسیب رسانده باشد؟

گفت: این حقیقتی است که هرگز نمی‌توان آن را زیر قبای تکذیب پنهان کرد.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

گفتند: آفرین، اولین قدم که گام مهمی نیز هست به درستی برداشتی. باقی کار را به عهده ما بگذار.

گفت: من مردی تاجر پیشه‌ام، غیر از این هنری ندارم.

بی‌هنری نه ، هنرمند تویی

 

گفتند: بی‌هنری ؟! بزرگ ترین هنرمند تویی و ثروت بادآورده ات بهترین وسیله برای هنرنمایی! امروز هنر عرصه سوداگری است، مگر نشنیدی که مدام اینجا و آنجا از اقتصاد هنر دم می‌زنند؟

اگر بدانی از این راه چه پول‌هایی نصیب چه کسانی شده و می شود، دود از سر طاست بلند شده و بدنت به رعشه خواهد افتاد!

تو مانند عروسک خیمه‌ شب‌بازی خودت را در اختیار ما بگذار و با دست ما به حرکت درآی، دیری نخواهد گذشت که هم ما به نوایی خواهیم رسید و هم تو نانی چرب تر از آنچه داری به کف خواهی آورد.

مدتی گذشت، آنانی که او را بر سر کار آورده بودند، حسابی از اقتصاد هنر بهره برده و هر روز چاق و چاق‌تر می‌شدند و پیکر نحیف هنر لاغر و لاغرتر. بی‌هنری

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + 3 =