برگزاری یک بازی کودکانه به جای جشنواره معظم فیلم فجر

برگزاری یک بازی کودکانه به جای جشنواره معظم فیلم فجر ،دشمنان سینمای ایران را شاد می کند و دوستان آن را ناشاد! | سیدرضا اورنگ | سینما| سرزمین هنر

اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران: بر این باوریم که برگزاری جشنواره فیلم فجر در شرایط کنونی، با همفکری و همدلی دست‌اندرکاران، به تجربه‌ای تازه و ارزنده در تاریخ سینمای ایران بدل خواهد شد تا دوستانش را شاد و دشمنانش را مأیوس سازد.

از اتحادیه ای که اتحادشان به مویی بند است و با انواع چسب چسبانده شده تا چند روزی از هم نپاشد،دادن این اطلاعیه و چنین اظهار نظری ،عجیب تر از عجایب هفت گانه است!

البته زیاد هم عجیب نیست،زیرا وقتی عشقی به سینما وجود نداشته باشد،چنین اظهار نظرهایی نیز در قالب اطلاعیه،بیانیه و نامه سر گشاده منتشر شده و خواهد شد.

بیش از ۴۰ سال جشنواره عظیم فیلم فجر به هر صورتی،حتی در دوران دفاع مقدس و زیر موشک باران برگزار شده، اما بیش از دو دهه است که به خاطر نابلدی دبیران و برخی منفعت طلبان به یک «شو» تبدیل شده تا بعضی از بی هنران و نامدیران در صحنه آن خود را به تماشا بگذارند!

 

انتخاب فیلم های دیده نشده و برگزیدن گزینشی و فرمایشی آثار روی پرده نرفته را چگونه تجربه‌ای تازه و ارزنده در تاریخ سینمای ایران می شمارید؟!

جشنواره فجر کجا و برخی ها کجا

 

بارها گفته و نوشته ایم،باز هم می گوییم و می نویسیم که اکثر قریب به اتفاق کسانی که خود را به اشتباه مدیر،تهیه کننده یا سینماگر می خوانند،هرگز عشق و عرقی به سینما نداشته و کعبه آمال شان فقط حساب های جاری و غیر جاری خود است.

این نظر شخصی نیست، وضعیت حاد و اسفناک کنونی سینمای ایران و اتفاقات مکرر رخ داده در این عرصه شاهد این مدعاست.

کجا عاشقان سینما حاضر شده و می شوند کوچک ترین آسیبی به آن برسد؟کجا حاضرند عشق شان به هنرهفتم را با پول معاوضه کنند؟
کجا ذلت سینمای ایران را خواسته یا می خواهند؟ عاشقان سینما،جیب شان تهی و حساب جاری آنان پاک تر از دست پاکدستان است،با این وجود هرگز حاضر نشده و نمی شوند به سینما پشت کنند.

تمام مصایب را به جان خریده و می خرند،اما ساحت سینما را با ویروس پول و مقام آلوده نکرده و نمی کنند.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

امکان ندارد عاشقان سینما در این شرایط بحرانی که مردم و سینماگران در بدترین وضعیت به سر برده و حتی جان و نام شان به خاطر نداری در خطر است، راضی به برگزاری یک بازی کودکانه و آسیب زن به جای جشنواره معظم فیلم فجر باشند،محال است!

عاشق سینما پا روی خرخره سینما و سینماگران ننهاده و نمی نهند. عاشق واقعی سینما هرگز در کنار کسانی قرار نخواهند گرفت که حاضرند این چنین جشنواره ملی شان را تحقیر و تصغیر کنند!

 

بازی کودکانه

پیش از این هم نوشته و گفته بودیم که فقط شکم سیران و کسانی که از برگزاری چنین بازی کودکانه ای به اسم جشنواره نفع می برند از آن حمایت می کنند،باز هم آن را با صدای بلند تر و نوشته ای گویاتر فریاد می کنیم.

سینماگران حقیقی و عاشقان سینما،فقط از جشنواره معظم فیلم فجر حمایت کرده و می کنند،چون صلاح سینمای ایران را خواسته و بدون چشمداشت تا پای جان،پای آن ایستاده و خواهند ایستاد!

کاسب مسلکانی پوست تهیه کنندگی بر سر و تن کشیده و آن را محلی برای کسب مال و منال می دانند،بدانند که نه سینما را می شناسند و نه کوچک ترین علاقه ای به آن داشته و دارند.

برای همین است که همیشه در سینما درباره پول صحبت می کنند و نظری برای پیشرفت سینما نداشته و ندارند!همین افراد و رفتارها باعث شده اند سینمای ایران به خاک سیاه بنشیند!
با توجه به سابقه و عشق و عرقی که به سینما داریم،با جرات تمام ادعا می کنیم که در حال حاضر سینمای ایران،شاید به اندازه انگشتان یک دست تهیه کننده عاشق سینما داشته باشد.

چهار تشکلی که مدام برای هم جبهه گرفته و شمشیر روی هم می کشیدند و هرگز حاضر نبودند دور یک میز بنشینند،چه قرارداد نانوشته ای با رییس کار نابلد سازمان سینمایی بسته اند که یکباره اینچنین حامی او و عملکردش شده اند؟!تاکنون به این مهم پاسخ نداده اند و نخواهند داد،چون مسائل پشت پرده از پس آن بیرون می زند!

 

اتحادیه صوری

ای اتحادیه ای که اتحاد صوری تان به مویی بند است،اگر جشنواره معظم فیلم فجر بخواهد به این صورت حقیرانه و توهین آمیز،فقط برای انتفاع عده ای معدود برگزار شود،دشمنان سینمای ایران از ته دل شاد شده و دوستان آن، ناشاد و عصبانی خواهند شد!

عجیب است که این اتحادیه مانند سازمان سینمایی گامی برای رفع گرفتاری سینماگران گرفتار بر نداشته و بر نمی دارد،اما حاضر است این بازی کودکانه بر گرده زخمی مردم و سینماگران گرفتار و بیمار برگزار شود!ناگفته نماند که یکی از تشکل ها ،هرچند ناچیز،اما تا حدودی کمک کرده است.
اگر اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران به وظیفه انسانی و صنفی خود عمل می کرد،اکنون این همه سینماگر گرفتار وجود نداشت،حتی در بین خود تهیه کنندگان.
مطمئن هستیم که همه اعضای اتحادیه تهیه کنندگان با دادن این اطلاعیه موافق نبوده و نیستند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + 12 =