بدن و نقش آن در ارتباطات اجتماعی-دکترحسن خجسته

 

بدن و نقش آن در ارتباطات اجتماعی و تغییر سبک زندگی(سرمایه بدنی)

دکتر حسن خجسته-رئیس پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

در جلسه شورای اجتماعی کشور که بطور مرتب با حضور وزیر کشور آقای دکتر رحمانی تشکیل می شود، مطلب زیر را به عنوان موضوع مهم در عرصه اجتماعی  مطرح کردم. اکثر حاضران درجلسه یابعد از آن واکنش مثبت داشتند. انشاءالله دراین باره مطالبی را به عرض می رسانم:

١- درطول تاریخ ظاهر بدن مهم بوده، خضاب مردان، ورزش باستانی، هفت قلم آرایش زنان و ادبیات ما مشحون از واژه هایی است که به ظاهر بدن توجه دارد، سروقامت، پری رو

٢- توجه همه ما به ظاهر فردی امری یا غریزی است و یا اکتسابی نهادینه شده است

٣- محدودیت ارتباطات اجتماعی، در گذشته، در جامعه مردان و جامعه زنان جدا ازهم بخش اعظم ارتباطات اجتماعی صورت می گرفت

۴- امروز ارتباطات اجتماعی بسیار گسترده و محدودیت های فاصله ای جامعه مردان و زنان تاحد بسیاری در ارتباطات اجتماعی ازبین رفته است

۵- اهمیت بدن به عنوان یک سرمایه ارتباط اجتماعی در تبلیغات تجاری و بازرگانی با شدت روزافزونی وارد شده است

۶- کارکرد این تبلیغات و اصل اهمیت ظاهر بدن، ایجاد هنجار وارزش اجتماعی یا کلیشه های اجتماعی می شود که افراد لاجرم از توجه به آن هستند درغیر این صورت انگ های منفی اجتماعی، امل، بی توجه، نامرتب و حتی بی شخصیت را درپی دارد.

٧- افزایش رو به تزاید عمل های جراحی زیبایی که برخی از آن ها مخاطره آمیز است، نشانه ای از گسترش اهمیت سرمایه بدنی در ارتباطات اجتماعی است.

٨- این هنجار به مرور تبدیل به یکی از عناصر مهم سبک زندگی شده و به تدریج از لایه های  گروه های اولیه یا پیشتاز در پذیرش به لایه های بعدی وارد می شود

٩- رویکرد و حرکت جدید اجتماعی که فردیت و فردگرایی است مؤید و پشتوانه ای برای اهمیت بدن و هویت یابی جدیدی اجتماعی افراد است

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 3 =