با اهل هوایی‌ها و یک عاشقانه نا آرام، سرو زیر آب وتنگه ابو قریب بسوی عمارت تاریک-طنز نامه جشنواره فیلم فجر-۶

با اهل هوایی‌ها و یک عاشقانه نا آرام ،سرو زیر آب وتنگه ابو قریب

به سوی عمارت تاریک-طنزنامه جشنواره فیلم فجر قسمت ششم

 

محسن فاضلی

 

?امروز هم با بی صبری مثل هر روز عصر جامگانمان را برتن نموده وشال وکلاه می‌نماییم وگز می‌کنیم بسوی عمارت چهارسوق محل نمایش سینماتوگراف مهرجان، مثل ایام ماضیه اغیار و دلبرکان اهل هوایی‌هایمان را رؤیت می‌نماییم در حال پرسه زدن دراطراف عمارت چهارسوق انگاری کار و زندگی ندارند.

و پاتوقشان شده این عمارت خانه و بازدید از حجره‌هایش با خودمان می‌گوییم.

این اغیار پری رویان و با آن جامگانشان چقدر به محیط و فضای این عمارت آرامش غریبی می‌نمایند .

ما که خوش خوشانمان است…

به نزدشان رفته وسلام واحولشان را جویا می‌شویم…..

عکس تزیینی است- از تسنیم
عکس تزیینی است- از تسنیم

سبزه قبا به ما با تبسم وشیطنت می‌نگرد وعشوه گرانه می‌گوید:

-برایمان چه آوردی مارکو؟

ما هم خنده مان می‌گیرد. می‌گوییم.:

-خودمان را آورده ایم خاتون جان .

وسبزه نگاهی به چند حجره آن طرفتر می‌کند که سمیرامیس در حال نظاره به اطراف است.

 

به سبزه قبا بانو می‌گوییم. پس گلنسا بانو هنوز از گرمابه تشریف نیاورده اند با تبسم می‌گوید:

-گلنسا برای یک ماموریت به بلاد خارجه سفرنموده اند.

می‌گوییم :

-حالا بسلامتی به کجا رفته اند ؟

می‌گوید:

-جزو اسرار است. ما نمی‌توانیم فاش سازیم!

-به به بارکلا خاتون .حالا دیگه ما غریبه شده ایم؟

می‌گوید:

-نه .اما اگر اصرار کنید مجبوریم ادرس غلط بدهیم.

به سبزه قبا می‌گوییم :

حالا راستش را به گویید داستان این سمیرامیس خاتون از برای چه می‌باشد؟

با تبسم می‌گوید:

-داستان سمیرامیس همان است که خودشان فرموده اند ولاغیر.

سمیرامیس خاتون به سوی ما می‌آیند و با تبسمی‌که دارند دلمان را به لرزه می‌اندازند .

قد وقامت بالا بلند .وچشمانی جادویی

“تبارک الله احسن الخالقین”

 

به لحنی آرام وصوتی دلنشین که ما رابه یاد زنده یاد بانو ژاله کاظمی‌دوبلور وصداپیشه می‌اندازد ،به سمیرامیس خاتون عرض ادب می‌نماییم و می‌گوییم:

-خاتون هنوز در عمارت پرسه می‌زنید ؟ گویا از این حجره‌ها خوشتان آمده است . بگویید به سبزه قبا شما را به مکان‌های دیدنی تری ببرند. بلاد تهران فقط همین عمارت نیست.

به ما رو می‌کند می‌گوید:

-بلی حق با شماست. شبا هنگام می‌رویم. به روز می‌آییم به عمارت .

-بله که این طور!

گلنسا با زیرکی می‌گوید:

-امروز در سینماتوگراف چه افلامی‌به نمایش است؟

وسمیرامیس بلافاصله در ادامه می‌گوید:

-این افلام مهرجان خیلی خوب وقشنگ نمی‌باشد .ما وقتی به مصر بازگشتیم به یوزارسیف امر خواهیم نمود که یک مهرجان سینما توغراف راه بیندازند .از افلام بلاد خودمان .وعنوانش را می‌گذاریم “اهرام ثلاثه ” قشنگه می‌باشد ؟

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

می‌گوییم:

-خاتون به به چه عنوان زیبای است از ما هم دعوت نماییید .خاتون .به یوزارسیف مساعدت نماییم .

-بلی حتماً همین گونه می‌باشد .خاتون شما چقدر قشنگ فارسی را تکلم می‌نمایید .

وسبزه قبا با بدجنسی برایمان شکلک در می‌آورد.

سر لج سبزه قبا می‌گوییم :

-جای گلنسا جانمان چقدر خالی است .خاتون .و سمیرا میس با سکوت می‌گوید :

-شما گلنسا را دوست می‌داشته باشد؟

می‌گوییم :

-بلی خیلی زیاد خاتون .مثل لیلی ومجنون می‌باشدیم.

می‌گوید :

– لیلی ومجنون کی می‌باشد؟

می‌گوییم:

آهان یادمان نبود .در دوران شما هنوز “لیلی ومجنون” متولد نشده اند .

سبزه قبا ما را .هِر و بِر می‌نگرد. وریز ریز می‌خندد .می‌گویم :

-از برای چه شما سبزه خاتون می‌خندید .می‌گوید:

-کاکو از برای حرف‌هایتان می‌خندیم. به گلنسا راپورت می‌دهیم.

می‌گویم:

-شما که بجز راپورت مارا به گلنسا بدهید .کار دیگری بلد نمی‌باشد؟

و سمیرامیس قاه قاه به ریش ما می‌خندد. این سبزه قبا ما را سنگ قلاب نمود می‌باشد. سمیرامیس می‌گوید:

– به سینما توگراف مگر نمی‌روید ؟

می‌گوییم:

-چرا هنوز درب خانه سالون را نه گشوده اند .با شما به اتفاق می‌رویم.

سبزه قبا می‌گوید:

-اگر افلام امروز کما فی ایام ماضی بوده باشند ما نمی‌آمده باشیدیم.

به سبزه قبا می‌گوییم:

-ما را به سخره گرفته اید چرا با این لحن سخن می‌گوید .

با خنده می‌گوید :

خوب مگر ما چه گفته بوده باشیم جناب ؟ به ما اصلاً چه .که گلنسا نبوده باشند.

می‌گوییم: نه سبزه قبا خاتون به گلنسا ربطی نبوده باشد .شما خیلی مارا سر به سر می‌گذارید .به نزد سمیرامیس خاتون. کمی‌هم رعایت مارا بنمایید .

سبزه قبا باز می‌خندد.

سمیرامیس وسبزه قبا با ما از بالابر بسوی سینماتوگراف همراه می‌شوند /توی این فکری هستیم نکند این سمیرامیس همان گلنسا بانوی خودمان می‌باشد.خرامان خرامان سمیرا میس خاتون قدم برمی‌دارد و ما محو تماشای این همه جمال وزیبایی اش می‌باشیم .با خودمان ذکر می‌گویم:

تبارک الله احسن والخالقین

وگویی سمیرامیس فهیمده باشد .با چشمان شرار بارش به ما می‌نگرد وتبسمی‌می‌نمایند.

?امروز درکنار سمیرامیس وسبزه قبا واغیارمان همان اسفار کاتبان درسالون سینماتوگراف به تماشای فیلم«سرو زیر آب» می‌نشینیم از برای دوست و همشهریمان «باشه آهنگر »آبادانی.

این آکتوریست ابدانی همش دوست می‌دارد افلام جنگی بسازد . ما هم که به همراه وی سالیانی است به عنوان جنگزده در این بلاد بزرگ زندگی می‌نماییم سرو زیر اب باشه آهنگر روایت عشق و دلدادگی‌هاست .روایت آدمهایی که از یک جنس دیگری هستند .نه فرشته اند .ونه معصوم ولی مثل جنس فرشتگان می‌مانند.

باشه یک دنیای دیگری از این آدمها می‌سازد.دست یافتنی ولی باورشان هم سخت است. وهم نیست. حالا قریب به ۳۰ واندی سال ماضی از جنگ می‌گذرد و هنوز باشه دلش و هوایش و فکرش در به تصویر کشیدن خاطراتش از رزم ودفاع ازسرزمین اش او را رها نکرده است. به شیوه وسبکی شاعرانه ای سعی می‌کند نسل امروز را با دفاع مقدس آشنا سازد.تلنگری می‌زند بر آنچه بر سرزمین ما گذشت .

من باشه را حس می‌کنم. وآدمهایی که از آنها سخن می‌گوید. اقوام و اقلیت‌هایی که در جنگ رزمیده اند. حالا یک جوان اهورا مزدایی”زرتشتی” به شهادت می‌رسد و جنازه اش با یک جنازه مسلمان شیعه ای عوض می‌شود. ودرامی‌شکل می‌گیرد که ما با تصاویری دلنشین وساختاری ساده و بدون بزک روبرو می‌شویم. حد و بضاعت باشه بالاتر از این اینهاست .یک فیلم با ارزش و نجابت و سرشار از نوستالزی نسلی که به فراموش سپرده شده است .

?فیلم «تنگه ابوغریب» یک روایت از مداین سرزمین خودم است. و سالهای که نسل ما با جان ودل برای حفظ این سرزمین از دست متجاوزین جنگید ودفاع کرد. وخون داد و جان باخت .روایتی ازیک عاشقانه‌های نا آرام .باید حس اش کنید تا آن را بفهمید و درکش بکنید .که بر این سرزمین درآن سالیان ماضی چه گذشت.

فیلم «اتاق تاریک» می‌توانست یک اثر سایکو در امیستی باشد. لیکن حیف شد ودوست وهمشهری آبادانی ما نتوانست آن را به سرانجام وسالم و……..به سرمنزل مقصود برساند.

شخصیت روان پریشی اصلی درام . گرچه به خوبی به تصویر کشیده می‌شود .واختلات روانی او به نحو بارزی به منطق درام نزدیک می‌شود اما فیلم از زوایای کاستی‌های دارد. تلخی نگاه حجازی بر سرتا سر اثر سایه انداخته است نقد فیلم بماند برای زمان اکرانش .

ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. محسن می گوید

    ممنون آقای فاضلی از طنز خوبتان در این سایت و درتلگرام لذت بردم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.