ایران،همیشه بوده،هست و خواهد بود

کهن کشور ایران زمین با آن قدمت تاریخی و فرهنگ،مملکتی نیست که بتوان به آن پشت کرد.هیچ دولتی نتوانسته و نمی تواند ایرانیت را از ما بگیرد،چون اصل ایران ما مردم ایرانیم که عاشق آن هستیم و از وجب به وجب آن دفاع کرده و می کنیم.

ایران،همیشه بوده،هست و خواهد بود|سیدرضا اورنگ|سرزمین هنر|فرهنگ

ایران،همیشه بوده،هست و خواهد بود،این را تاریخ بارها گواهی داده و خواهد داد.تاریخ جهان بدون ایران معنایی نداشته و نخواهد داشت.

در طول قرن ها،حکومت های مختلفی در ایران روی کار آمده و رفته اند،اما ایران و مردم ایران همیشه بوده و خواهند بود.

این مردم بزرگوار،غیرتمند و وطن پرست ایران بوده،هستند و خواهند بود که این سرزمین دوست داشتنی را از گزند حوادث و در دوران های مختلف،حفظ کرده،می کنند و خواهند کرد.

این مهم نیست که تک تک مردم این کهن سرزمین چه اعتقاد و تفکری دارند،این مهم است که همه حول محور ایران چرخیده،می چرخند و خواهند چرخید.

تمام افتخاراتی که در طول تاریخ،از پیروزی در میدان های نبرد گرفته تا برتری در میادین ورزشی،متعلق به ایران و ایرانی بوده و خواهد بود.

تیم های ورزشی،در هر رده و هر رشته ای و در هر دوره ای،برای ایران کسب افتخار کرده و می کنند،نه حکومت ها.همه تلاش می کنند تا نام ایران همه جا طنین انداز شود و پرچم سه رنگ آن که تغییرناپذیر است بر بلندترین قله ها به اهتزاز درآید.

علی رغم تمام مشکلاتی که برخی از روی عصبانیت به خاطر شرایط موجود،زاویه داشتن با حاکمیت و تعداد معدودی نیز از سر کینه و عناد با ایران و ایرانی (که در تمام طول تاریخ چنین افرادی که پشت به وطن کرده و می کنند)، برای بازیکنان تیم ملی پیش آورده و سعی در پایین آوردن روحیه ملی آنان و درجه خلوص غیرت شان بودند تا به جای پیروزی شکست ایران را ببینند،کاری کردند کارستان و نشان دادند که غیرت ایرانی چه قدرت و شوکتی دارد.

هیچ توجیه و توضیحی برای معدود افرادی که به جای تکان دادن پرچم ایران،پرچم بزرگ ترین استعمارگر و استثمارگر جهان را در دست شان به جنبش درآوردند ندارم،چون از دایره ایران و ایرانی بیرون هستند.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

اکثر افرادی که از روی عصبانیت به تیم ملی توهین کرده و بی شرف خطاب شان کردند،امروز بلندتر از هرکسی فریاد شادی سردادند.

این نشان دهنده آن است که آنان هرگز با ایران و ایرانی مشکل نداشته و ندارند،فقط از روی عصبانیت که در بسیاری از مواقع هم حق دارند عصبانی باشند،چنین رفتاری را از خود بروز دادند.

امروز بازیکنان ایرانی،با وجود فشار سنگینی که از همه سو بر گرده ستبرشان احساس می کردند،نشان دادند که زبانم لال ،نه تنها بی غیرت و بی شرف نیستند،بلکه سمبل شرف و غیرت ایرانی هستند و با جانفشانی و پیروزی غرور آفرین بر حریف مغرور آن را به اثبات رساندند.

مگر می شود ایرانی بود و از پیروزی هایی که افتخارش فقط نصیب ایران است و مردم غیور آن،نه حکومت ها خوشحال نشد؟ هرچقدر هم که از شرایط حاکم بر جامعه امروز عصبانی باشیم،به ایران و ایرانی پایبندیم و خواهیم بود.

عده ای به اشتباه فکر می کنند که افتخارات فقط نصیب حکومت ها می شود،این تفکر غلط و آسیب زاست.تمام افتخارات،در تمام ممالک جهان متعلق به مردم و کشور است.

حکومت ها نام های مختلف دارند،اما وقتی تماشاگران می خواهند قهرمانان خود را تشویق کنند،فقط نام کشور را بر زبان می آورند،نه نوع حکومت را.

پیش و بعد از انقلاب نیز،وقتی ورزشکاران و تیم های ملی با کشورهای بیگانه مبارزه می کردند و می کنند،همه یک صدا نام ایران را از نای جان فریاد کشیده و می کشند.حتی یک مورد را نیز پیدا نکرده و نمی کنید که تماشاگران به جای نام کشور نوع حکومت را فریاد بکشند.این مهم در مورد تمام کشورها صادق است و تنها شامل حال ایران نمی شود.

این حق هر شهروندی است که به عملکرد حاکمیت اعتراض داشته یا اصلا نوع حکومت را قبول نداشته باشد،اما حق نداشته و ندارند که خدای نکرده با وطن خویش دشمنی کرده و برعلیه آن اقدام کنند.

آن عده معدودی که به جای مخالفت با حکومت ها،با وطن خویش عناد می ورزند،در همه جهان از دایره انسانیت خارج هستند و منفور و مطرود آحاد جامعه.

اکثر قریب به اتفاق ایرانیانی که به هر دلیل،خودخواسته یا ناخواسته و با هر تفکر و اعتقادی مجبور به جلای وطن شده اند،علم مخالفت با حکومت به دست گرفته و می گیرند،اما عاشق سرزمین مادری خویش بوده و هستند،حتی آنانی که تحت لوای پرچم یک کشور بیگانه در آمده باشند.

کهن کشور ایران زمین با آن قدمت تاریخی و فرهنگ،مملکتی نیست که بتوان به آن پشت کرد.هیچ دولتی نتوانسته و نمی تواند ایرانیت را از ما بگیرد،چون اصل ایران ما مردم ایرانیم که عاشق آن هستیم و از وجب به وجب آن دفاع کرده و می کنیم.

 

 

 

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 3 = 5