اما یادش نمی آید بهار می آید یا آمده و رفته است….

افشین عبدالهی

اما یادش نمی آید  بهار می آید یا….

شعری از افشین عبدالهی

به خانه می رود

در را قفل می کند

پنجره ها را می بندد

پرده ها را می کشد

و دو شاخه گل رز مصنوعی را

که از دستفروشی در خیابان خریده است

در گلدان می گذارد

چراغ ها را خاموش می کند

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

و لم می دهد روی مبل راحتی اش

افشین عبدالهی- شاعر بهار می آید
افشین عبدالهی

 

سیگاری روشن می کند

و فکر می کند

فکر می کند

فکر می کند

اما یادش نمی آید

بهار می آید

یا آمده و رفته است

و آرام بخواب می رود ….

افشین عبدالهی.غریب

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

54 + = 57