امان از دست این محمد جواد ؛ دکتر حق شناس

خشایار شاهینی

سلام جناب آقای دکتر حق شناس ! نمیدانم که چرا به شما گفته اند برای عضویت در شورای شهر تهران صلاحیت ندارید. به قاعده یا باید فساد اخلاقی کرده باشید و یا فساد مالی و یا اینکه چارچوب جمهوری اسلامی را قبول نداشته و درفکر براندازی باشید .

کاش طوری بود تا کسی که صلاحیت شما را رد کرده ، شفاف و صریح آمار فساد و تخلفات شما را به جامعه اعلام می کرد تا باور کنیم ما شهروندان ، مردمی ساده لوح و نادان هستیم که توان شناخت و انتخاب افراد پاکدامن و شریف را نداریم و زود سرمان کلاه می رود .

کاش اصلاً طوری بود تا آن کسی که صلاحیت ها را بررسی می کند ، خودش از میان افراد مورد وثوقش انتخاب می کرد تا بعدا روح و روانش با انتخاب های غلط ما مردم نادان بهم نریزد.البته شما اصلاً هم خوب نبودید ها!

دکتر حق شناس
دکتر حق شناس

آقای دکتر حق شناس

یک نمونه اش سال گذشته است که به ملاقاتتان آمدم و برای همشهریانم و همشهری های خودتان که مقیم تهران هستند درخواستی داشتم و گفتید درخواستم به دلیل مغایرت با قانون اجابت نمی شود ،البته راست گفتید اما من به دلیل اینکه قانون را دور نزدید خیلی ناراحت شدم.

نمونه دیگرش دیدار و ملاقات با مفاخر فرهنگی و صاحبان کهنسال اندیشه و تفکر و توجه و دلجویی از ایشان و راه انداختن برنامه های بزرگداشت و تجلیل شان بود. آخر کسانی که پایشان لب گور است ، توجه میخواهند ؟

نمونه دیگر توجه و حمایت از آثار علمی و ادبی و چاپ کتاب بود. خوب آقا جان هر کسی مطالعه و تحقیق کرد و کتاب نوشت ، خودش دندش نرم برود چاپ کند، به شما چه مربوط .

نمونه دیگر کار بدتان توجه  به آثار و ابنیه فرهنگی تاریخی بود که این یکی واقعاً دق و روی مخ قرار گرفت . ما مردم ، عاشق بازار و پاساژ و مال هستیم، با این حجم از علاقه اگر واقعاً نماینده ما بودید ، به شما چه که خانه معین التجار دارد تخریب می شود؟!

به جاش برامون مرکز خرید و پاساژ می ساختید یا به خیریه یکی از دوستانتان ، ترجیحاً به خیریه همسرتان از اینجا تا هرجا چشم می دید ، زمین می دادید.

دکتر حق شناس وجداناً چرا به جای حمایت از برنامه فستیوال موسیقی که سراسر فسق و فجور وخنده و شادی بود ، از برنامه ای که ما را ناراحت و غمبار کند تا به یاد مرگ و آخرت بیفتیم حمایت نکردید؟

به شما چه مربوط که سرانه فضای سبز و مطالعه و بهداشت مردم چقدر است ، که اگر به جای این سرانه سرانه کردن ها ، مصاحبه های قشنگ با یک نمه پاچه خواری و  آمار و ارقام جورواجور تحویلمان میدادی ، هم ما و هم آقای صلاحیت داری که صلاحیت ها را بررسی می کند راضی بودیم.

مخلص کلام اینکه شما خیلی بد بودید آقا محمد جواد آقا.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + 20 =