استراحت پاک روی کیسه آرد | نقد عکسی مزین به تصویر کارگران عزیز

توسط: جواد پورسعید

عکس ، چند کارگر کارخانه آرد را هنگام هندوانه خوردن و استراحت کوتاه مدت نشان می دهد.

گونی های آرد سرتاپای آنها را سفید کرده و این سفیدی و یکدستی همچون اخلاق و مرام آنها، روشن، پاک و ساده است و سعی در تقسیم مساوی هندوانه بین خودشان نوعی صمیمیت، رفاقت و مساوات را می رساند.

کادر افقی به خوبی آنها را در کنار هم قرار داده و تکرار رنگ قرمز، ریتم بصری زیبایی را شکل داده و تغییر اندازه رنگ قرمز از بزرگ به کوچک حسی از پرسپکتیو را برای بیننده بوجود اورده است در نتیجه ارائه شدن عکس را بصورت رنگی توجیه می کند.

وضع ظاهری کارگران که نشان می دهد آنها فرصت کمی دارند تا به سر و وضع خود برسند زیرا یا همینجا اضافه کاری می کنند یا پس از اینجا به کار دوم روی می آوردند.

بیننده با توجه به ظاهر لاغر کارگران و نبود امکانات مناسب، غم و اندوه بر وی مستولی می شود که چرا کارگران یک کشور ثروتمند باید اینچنین روی زمین و روی یک گونی آرد استراحت کوتاه مدتی داشته باشند.

 

کارگران خسته ، به دنبال مساوات !!

خشم و ناراحتی کارگر خسته وقتی بیشتر می شود که پس از کار سخت روزانه، از طریق اخبار شاهد دادگاه، مدیران نالایق و زالو صفتی که میلیاردها پول را بدون نظارت مسئولین بالا به سرقت برده اند و با این کار غیرانسانی، علاوه بر افزایش تورم و گرانی، باعث شده اند تا همین فرد زحمت کش لوازم ضروری خود را با چندین برابر قیمت خریداری نماید و اگر نتوانست شرمنده خانواده خود باشد…..

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × پنج =