اتنودرام چیست و اتنولوژی به چه معناست؟

ایرج محرمی

مبحث اتنودرام نخستین بار از دانشگاه آریزونا شروع شده و هم اکنون هم دانشگاه کنکوردیا در مونترال کانادا توسط پروفسور Snow ادامه دارد. در این شیوه شما با استفاده از مصاحبه با افراد، جمع آوری آمار و استاتیستیک؛ دست به تولید نمایشنامه می‌زنید.

فاز اولیه اتنودرام در واقع یک آنتولوژی از تئاتر رئال می‌باشد . کتابی به این اسم از جانی_سالدانا در 2005 نوشته شده است.

اتنولوژی چیست؟

در بعضی مقاله‌ها از شمنیسم و جادو و اسطوره اسم برده شده است در واقع اتنولوژی یک متدولوژی هنری است. که نمود آن بیشتر در نمایشنامه نویسی دیده می‌شود.

در این متد از داده‌های موجود و حتی داده‌های آماری نمایشنامه تولید می‌شود. در کتاب «جانی سالدانا» هفت مثال برای «اتنولوژی» آورده شده است.
«اتنولوژی» به این سوال پاسخ می‌دهد که چه تنشی بین یک اجرای هنری و یک تحقیق علمی‌می‌تواند وجود داشته باشد . در حال حاضر گرایش «اتنولوژی» در دپارتمان‌های دانشگاه‌های دراماتیک آمریکا و کانادا ایجاد شده است.

اتنودرام چیست؟


اِتنودرام Ethno drama یا همون تئاتر قومی  بیشتر زمینه‌ها را از  آیین و مراسم ٬ فرهنگ ٬ روانشناسی گرفته تا جادو درمانی و … را شامل می‌شود.
اِتنودرام Ethno drama در واقع حیطه وسیع تری نسبت به #سایکــــــــودرام Psycho drama» – «سوسیودرام Socio drama » و«دراما تراپی Drama_therapy » دارد به طوری که ریشه آغازین همه موارد فوق رو می‌شود در اون جستجو کرد بدون اینکه از لحاظ ماهیت واحد انگاشته شوند.
می‌توان ادعا کرد تئاترقومی‌همه این موارد رو در بر می‌گیرد. گروهی توی آفریقا انواع مختلفی از تئاتر را که وابسته به اقوام مختلف با فرهنگهای متنوعی است را تجربه می‌کنند و اسم آن راهم اتنودراماتولوژی گذاشتند؛ ولی منظور از اتنودراما در این مقوله آن را شامل نمی‌شود. البته ترجمه واژهاتنیک که وابسته به گروه خاص یا قوم معنی می‌شود ذهن ما در اولین مرحله به سمت تئاتر قومی‌و آیینی و .. منحرف شود.

اتنودرام
سالدانا – اتنودرام
شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید


«سالدانا» استاد دانشگاه آریزونا اغلب به عنوان مبدع اتنو دارم محسوب می‌شود. در این مجال اتنو درام از منظر ایشان بررسی می‌شود.
اتنودراما یک متدولوژی بر مبنای روش‌های هنری است که برای ارائه و ایفای روایت افراد مختلف از مسائل و مشکلات اجتماعی، آسیب‌های روانی و رویدادهای برجسته زندگی آنهاست. اتنودراما یک متن اجرایی است. که با توصیف‌ها و شرح وقایع به نمایشنامه تبدیل می‌شود.
سالدانا اعتقاد دارد اتنودراما یعنی دراماتیزه کردن داده‌ها و اطلاعات. البته اتنودراما میتواند دربرگیرنده اصطلاح‌های دیگری مثل اجراهای قوم نگارانه و تئاتر اجتماعی وتئاتر واقع گرایانه نیز باشد.پرفسور سالدانا در کتاب خود به همین نام چهار شیوه برای اتنودرام پیشنهاد می‌کند: دراماتیزه کردن پرسش و پاسخ‌هایی که از مصاحبه با افراد مختلف بدست می‌آید.

  1. آداپته کردن پرونده‌ها و گزارشهای منتشر شده سازمان‌ها نهادها.

  2. اجرای نوعی از بازتاب‌های شخصی که از تحقیقات و تجربه‌های شخصی و ارتباط آنها با فرهنگ و جامعه و سیاست و … بدست آمده است.

  3.  کارهای گروهی و کارگاهی که توسط کمپانی‌های تئاتری تجربه می‌شود.

دو مثال :

الف. نمایشنامه پروژه لارومی‌از روی مصاحبه‌هایی که با ساکنان روستای لارومی‌انجام شده بود ، نوشته شد.

ب. united93 که درباره مسافران پرواز هواپیمای در 11 سپتامبر 2001 در پنسیلوانیا سقوط کرده بود.

منبع بیشتر اکتهای نمایشی از گزارشات کمسیون تحقیق 11سپتامبر جمع آوری شده بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.