ابراهیم آبادی نیز غریبانه درگذشت!

در سایه توجهات ویژه مدیران سینما ، تلویزیون و تئاتر

در سایه توجهات ویژه مدیران سینما ، تلویزیون و تئاتر، ابراهیم آبادی نیز غریبانه درگذشت!

تنها آرزویم در طول زندگانی، این بوده و هست که بختک تبعیض سایه اش را از سر ایران و مردمش کم کند، اما نمی‌کند و این آرزویی خام بوده و هست.
سرمنشاء بیشتر مشکلات کشور، از اقتصادی گرفته تا اجتماعی و هنری، تبعیض بوده، هست و خواهد بود.خدا می‌داند چه انسان‌هایی به خاطر وجود تبعیض در جامعه،زندگی شان از هم پاشید و در سراشیبی نابودی افتادند.
جامعه هنری که خود را فرهیخته نامیده و خویش را تافته ای جدا بافته می‌داند،چرا تبعیض پیشه کرده و بین هنرمندان و سینماگران فرق می‌گذارد؟مگر بین زنده یاد ابراهیم آبادی که بیشتر از نیم قرن در عرصه تئاتر،سینما و تلویزیون هنرنمایی کرده و خاک صحنه خورده با یک بازیگر دیگر چه تفاوتی وجود دارد؟

چرا آن یکی را روی سر گرفته و حلواحلوا می‌کنند،اما به امثال آبادی‌ها توجهی نداشته و ندارند؟!مسوولان سینما،تلویزیون و تئاتر که وظیفه شان خدمت به هنرمندان این عرصه‌هاست و باید همه را به یک چشم ببینند،چرا به دیدار و عیادت برخی از بازیگران نظر کرده می‌روند،اما ابراهیم آبادی‌ها به چشم شان نیامده و نمی‌آید؟!
در سایه توجهات ویژه مدیران سینما ، تلویزیون و تئاتر،ابراهیم آبادی نیز غریبانه درگذشت!هنرمندان دیگری نیز در نوبت هستند تا دور از چشم مسوولان دلسوز!در نداری و بیماری دست و پا بزنند و غریبانه و گمنام بروند!

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.