آنسوتر کتابی به فراسوی زمانه خویش

نقد و بررسی کتاب آنسوتر نوشته ابراهیم والی دراچیان

عنوان کتاب: آنسوتر | انتشارات: جاجرمی | نویسنده: ابراهیم والی دراچیان  | منتقد: برومند شکری

به عقیده من نویسنده ها دو دسته هستند. دسته ای که موضوعات کلیشه ای را تکرار و تکرارتر می کنند و جزء وقت تلف کردن برای خواننده هیچ عوایدی ندارد و دسته ای که ظرافت روح و اندیشه والای آنها فراتر از افق زمانه می نگرد.

آنسوتر کتابی به قلم ابراهیم والی دراچیان در دسته دوم قرار دارد که در قالب ادبیاتی فصیح، قطعه های ادبی حکیمانه ای را خلق نموده است که می تواند حس پرسش و کنجکاوی ذاتی انسان را با مطالعه آن برانگیزد. اصولا هر نوشته ای  که مخاطب را به فکر کردن وا دارد و خلاء های احساسی او را پر کند قابل ستایش است.

دنیا زیباست

کتاب آنسوتر زمانی که به دست من رسید قبل از هر چیز افسوس خوردم که چرا تا به حال به زیبائی نگارنده آن دنیا را ندیده بودم و این پرسش در من به وجود آمد که نویسنده تحت چه جریان و تصوری از دنیا و انسانها این چنین واژه های زیبائی را خلق نموده است!

بی گمان چنین انسانی می بایست به یک اجتهاد ذهنی و عقلی رسیده باشد که توانسته است مبتکر چنین کلماتی باشد!

این کتاب در واقع می تواند بخشی از گره های ذهنی و معماهای پیچیده فکری و فلسفی را از ذهن انسان باز کند و تاثیری بی نهایت و ژرف در وجود انسان به جای بگذارد. نوشتم تاثیر بی نهایت! چرا که یقین دارم تاثیر کلمات و واژه ها در وجود انسان بیش از هر داروئی اثربخش تر است…

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

تأثیرگذاری

گاهی اتفاق افتاده است که با مطالعه یک کتاب و شنیدن  چند کلمه یأس و نامیدی در انسان رخنه کند. بی شک قدرت قلم نویسنده یا بیان طرف مقابل تا به این حد تأثیر گذار است که وجود انسان را با همه پیچیدگی های خارق العاده ای که دارد دستخوش آن قرار می دهد.

نیاز درونی انسان به شنیدن کلمات زیبا در هیچ عصری قابل کتمان نیست. روح انسان در هر مقامی محتاج به آواز کلماتی است که به او آرامش ببخشد.

تفاوت خلق کلمات و تاثیر آن در وجود انسان در این خلاصه می شود که تا چه میزان توانائی مقابله با ناخوشی های درونی انسان را دارد و می تواند حس خوب زیستن را در مخاطب خویش به وجود بیاورد.

شاهد هستیم که امروز تکنولوژی با همه پیشرفتهائی که داشته است قادر نیست خلاء های وجود انسان را پر نماید. تا جائی که در انگلستان کشوری با آن همه فتوحات و سرمایه عظیمی که دارد برای تحکیم بنیاد خانوده مجبور شده است به سخنان حکیمانه اندیشمندانی چون مولوی پناه ببرد و حتی در سیستم آموزشی خود آن را بگنجاند.

در کتاب آنسوتر به ظرافت قلم و اندیشه ای پی می بریم که از یک سو به استقبال آینده رفته است و از سوئی با رمزگشائی از حقیقت های اسرارآمیز انسان، او را به شناسائی از استعدادهای درونی خویش دعوت می کند.

انسانی که همیشه در تقابل با وجدان خویش و آن من واقعی، در جنگ و ستیز بوده است و هر چه قدر برخلاف میل او پیش رفته است شعله درونی خود را برای نابودی خویشتن شعله ورتر ساخته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 1 = 4