آشغال های دوست داشتنی بغض فروخورده یک سینماگر

جبار آذین

آشغال های دوست داشتنی ؛ بغض فروخورده یک سینماگر،سینمای منتقد و مردم معترض به شمار می رود

شش سال حبس برای یک فیلم منتقد سیاسی اجتماعی؛ شش سال تنبیه سازنده آن، برای ادب نسل جوان سینما و جامعه، تا به ناعدالتی ها اعتراض نکنند و شش سال فشار و تهدید برای آنکه سینمای اندیشمند و منتقد اجتماعی پانگیرد و…..

سرانجام، دوندگی ها و رایزنی های محسن امیریوسفی و حمایت های هنر دوستان مستقل از او ثمرداد و فیلم پرحرف و نقادانه تاریخی اجتماعی آشغال های دوست داشتنی ، پس ازشش سال انتظار و عذاب، رنگ پرده را دید.

نمی دانم چه مقدار از این فیلم در مسیر سانسور و اعمال نظر آشغال های دوست نداشتنی سینما قربانی شده است، ولی همین اندازه که این فیلم توانسته است، زخمی و نالان ازدالان ممیزی سیاسی سلیقه ای عبور کند و نشان دهدکه با چماق جهالت، سیاست و دگم اندیشی، نمی توان جلوی اندیشه و هنر و آزاداندیشی هنرمند دغدغه مند راگرفت، ارزشمند است.

آشغالهای دوست داشتنی
آشغالهای دوست داشتنی
شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

نگاه منتقدانه و مخالفان این نگاه

آشغال های دوست داشتنی ساخته امیریوسفی، نگاهی منتقدانه به اوضاع و احوال جامعه بعد ازسال هشتاد و هشت و تفکرات و تعلقات نسل های مختلف ایران امروز دارد. این فیلم جنجالی که مضامین سیاسی و اجتماعی اش، مخالفانی مانند آقایان احمدی نژاد و روحانی و…برای اکران داشت، به ظاهر به این دلیل واهی که تاریخ مصرف آن تمام شده و اکنون کبریت بدون خطراست، به اکران عمومی درآمده است.

البته فیلم امیریوسفی، از منظر ساختار و پرداخت سینمایی و نگرش تحلیلی به رویداد های پس ازسال هشتاد و هشت، اثری بدون کاستی و نقص نیست، با این همه، حرف ها و امتیازهای قابل مکث و نقد دارد.

اکنون که این فیلم به نمایش عمومی درآمده است، منقدان، مسوولان و مدیران می توانند در کنار مخاطبان اصلی فیلم و سینما، یعنی مردم به تماشای آشغالهای دوست داشتنی بنشینند وصادقانه به ابراز نظر بپردازند.

این فیلم،دیدنی و قابل بحث است و اکران گرچه دست و پاشکسته آن، یک نه بزرگ به جهالت، سانسور، تحریم و تهدید و پیروزی هنر و اندیشه بر بی هنری وبی خردی است!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × سه =